XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Komitet Naukowy

 • dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Jerzy Bański, prof. zw. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 • dr hab.  Anna Dłużewska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. zw. (Pierwszy Przewodniczący KOW PTG (dawniej Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
 • dr Andrea Giampiccoli (Durban University of Technology w RPA) 
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, prof. zw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. Jorg Janzen (Freie Universitat w Berlinie)
 • dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - zm. 25.02.2023 r.
 • dr hab. Krystyna Kurowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Roman Rudnicki, prof. zw. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Stefan Schütte (Freie Universitat w Berlinie)
 • prof. dr hab. Marcin Wójcik, prof. zw. (Uniwersytet Łódzki)