XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Komitet Organizacyjny

  •  dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. UKW-  Przewodnicząca
  • dr Alicja Gonia
  • mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz- Sekretarz
  • dr Monika Kozłowska-Adamczak – Sekretarz
  • dr Iwona Józefowicz
  • dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn

Logotypy partnerów