XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Kontakt

Sekretariat Seminarium

dr Monika Kozłowska-Adamczak, mgr Partycja Essing-Jelonkiewicz
e-mail: seminariumgeografiiwsi@ukw.edu.pl 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Geograficznych
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz

tel. (52) 349-62-50
tel. kom. 608 779 733 (dr Monika Kozłowska-Adamczak)
tel. kom. 721 159 083 (mgr Partycja Essing-Jelonkiewicz)

Zapraszamy do wydarzenia na Facebooku.