XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 750 zł (700 zł dla członków PTG) – w ramach opłaty konferencyjnej  organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch i udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji oraz uczestnictwo w wyjeździe terenowym. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 20.05.2023 r. na konto:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000
z dopiskiem: „38 Seminarium Geografii Wsi – imię i nazwisko”