XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Cel i problematyka

Szanowni Państwo,

globalny kryzys klimatyczny, ekologiczny i energetyczny przyczynił się w ostatnich latach do poszukiwania nowych koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jednym z kierunków budowania zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego na świecie jest „zazielenianie” gospodarki poprzez wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zielona gospodarka to model gospodarki ukierunkowany na osiągnięcie równowagi w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz sprawiedliwości społecznej. Ma on szczególne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, których gospodarka w dużym stopniu opiera się na zasobach naturalnych wykorzystywanych m.in. w: rolnictwie, leśnictwie i turystyce.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja ma być jednocześnie miejscem spotkania praktyków i badaczy z zakresu geografii ekonomicznej, społecznej i fizycznej, ekonomii i nauk społecznych, demografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i zarządzania oraz przedstawicieli z dziedziny rozwoju i gospodarowania na obszarach wiejskich. Zaprezentowane na Seminarium wyniki badań mogą być kluczem do bardziej zoptymalizowanego regionalnie i lokalnie rozwoju zielonej gospodarki na obszarach wiejskich, zaś wypracowane rekomendacje mogą być wykorzystane w kształtowaniu polityki regionalnej danego kraju.

Banner Semnarium - w górnej części nazwa i logotypy organizatorów. Poniżej logotypy partnerów