XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Publikacje

Osoby zainteresowane publikacją mogą skierować swoje artykuły do następujących wydawnictw:

Szczegółowe wymogi redakcyjne oraz ewentualny koszt publikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych czasopism. Artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio do wybranego czasopisma.