XXXVIII Seminarium Geografii Wsi

Ważne daty

  • Rejestracja na konferencję i przesyłanie streszczeń wystąpień (karta zgłoszenia) – do 10.05.2023 r.
  • Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu lub posteru – do 15.05.2023 r.
  • Opłata za uczestnictwo w konferencji – do 20.05.2023 r.